Text Size
 • Gewoon doen, door gewoon te doen.

  Gewoon doen, door gewoon te doen.

 • Phusis, een plek om te wonen en te werken.

  Phusis, een plek om te wonen en te werken.

 • Niet stilzitten. We gaan wat doen.

  Niet stilzitten. We gaan wat doen.

 • Iedereen verdient een kans.

  Iedereen verdient een kans.

 • Lekker weg in de natuur.

  Lekker weg in de natuur.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Stichting Phusis is ISO 9001:2015 gecertificeerd

Dit betekent dat er is vastgesteld dat we aan de eisen volgens ISO 9001:2015 voldoen. 
Het certificaat is geldig tot 3 april 2023. 

Bekijk certificaat

Aangesloten bij In voor zorg!

In voor zorg! Is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. In voor zorg! begeleidt zorgaanbieders via een In voor zorg-traject op de thema’s bedrijfsvoering, technologie en samenwerking.

Zie ook: www.invoorzorg.nl

Aangesloten bij Vereniging BEZINN

Doel BEZINN: belangen behartigen zorgboerderijen
Gebied: Noord-Nederland

De hoofddoelstelling van de Vereniging BEZINN is, om in de breedste zin van het woord, de belangen van de aangesloten Zorgboeren te behartigen en wel zodanig dat daarmee ook het welzijn van de op de zorgboerderijen aanwezige cliënten gewaarborgd is.

Zie ook: www.bezinn.nl

Erkend als SBB leerbedrijf

Phusis is door SBB erkend als leerbedrijf. Dat betekent dat Phusis mbo-leerlingen begeleidt tijdens hun opleiding. De leerlingen/stagiairs worden ingezet in de praktijk. Op deze manier doen studenten passende praktijkervaring op en zijn verzekerd van een goed stageadres/leerbedrijf. Phusis draagt op deze manier bij aan de vorming van gekwalificeerde arbeidskrachten.

Zie ook: www.s-bb.nl 

 

Erkende ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Phusis is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Zie ook: www.anbi.nl

Onafhankelijke evaluatie door Perspectief

Perspectief is een onafhankelijke netwerkorganisatie die samen met (kwetsbare) mensen, hun familie en vrienden werkt aan een goed leven voor iedereen. Perspectief werkt aan verbeteringen van de kwaliteit van leven van mensen en verbindt en inspireert mensen en organisaties rondom inclusie en zeggenschap. In tien jaar tijd zijn zij uitgegroeid tot het Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap.

Perspectief heeft de werkzaamheden van Phusis onafhankelijk geëvalueerd. Uit het rapport:

"Phusis maakt waar wat ze zegt: mensen die nergens meer welkom zijn, bieden ze een veilige basis om van daaruit weer verder te kunnen. Het gaat vaak om mensen met een lange en heftige voorgeschiedenis. Phusis slaagt er in haar diensten zo in te zetten dat er rust komt in het leven van deze mensen."

Het rapport is opvraagbaar via: info@stichtingphusis.nl

Zie ook: www.netwerkperspectief.nl

Samenwerking met de William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep (WSG) is een landelijke instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Zij richten zich op jeugdigen van 0 - 23 jaar met een beperking en waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan, maar ook op kinderen van ouders met een beperking.

Jaarlijks wordt Phusis door de WSG gescreend, hierbij wordt onder andere gekeken naar veiligheid, uitvoering zorgplannen en personeel. Na een positief onderzoek is in januari 2014 het samenwerkingsverband weer voortgezet.

Zie ook: www.williamschrikker.nl