Text Size
 • Gewoon doen, door gewoon te doen.

  Gewoon doen, door gewoon te doen.

 • Phusis, een plek om te wonen en te werken.

  Phusis, een plek om te wonen en te werken.

 • Niet stilzitten. We gaan wat doen.

  Niet stilzitten. We gaan wat doen.

 • Iedereen verdient een kans.

  Iedereen verdient een kans.

 • Lekker weg in de natuur.

  Lekker weg in de natuur.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kwaliteit in werken

Coördinatoren schrijven een zorgplan met en voor bewoners. Zij omschrijven wie iemand is, wat zijn/haar problemen zijn wat betreft hun verstandelijke beperking(en) en gedragsproblemen.

Daarna schrijft de organisatie een perspectief. Dat mag gebaseerd zijn op een droom. Later, bij het vaststellen van de doelen, wordt helder wat haalbaar is en wat niet. Op dat perspectief wordt de grondhouding gebaseerd.

Grondhouding

De grondhouding is het belangrijkste instrument voor begeleiders. Er staat omschreven welke attitude nodig is voor de begeleiding van bewoners. Er staat omschreven hoe je moet omgaan met een bewoner. Onze coördinatoren, gedragsdeskundigen en coaches sturen op die grondhouding.

Voorbeelden

We stellen telkens de vraag: wat is nodig in de begeleiding van deze bewoner? Als een bewoner onthecht is en jou bijvoorbeeld de hele dag op de huid zit, dan is de natuurlijke neiging van mensen om afstand te nemen. Als je het inzicht hebt dat een bewoner dat vanuit onmacht doet, dan ben je in staat om iemand goed te blijven begeleiden. Onze medewerkers leren om niet vanuit hun eigen emotie, maar vanuit die houding naar een bewoner te kijken.

Verschillend benaderen

Dat betekent dat je de een knuffelt, waardoor hij goed kan presteren, terwijl dat bij een ander juist averechts werkt. Iedere bewoner heeft een eigen aanpak nodig, en krijgt die ook.

Doelen en acties

Doelen worden omschreven. Acties ook. De doelen en acties zijn klein, omdat ze gericht zijn op het slagen ervan. We willen er bijna zeker van zijn dat we succesjes kunnen boeken. Op het moment dat iemand is vastgelopen in de omgeving, dan repareren we dat en evalueren we.

Kwaliteitscirkel

We gebruiken tijdens het werken de kwaliteitscirkel van Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten (plan, do, check en act) die op alle verbeteringen van organisaties van toepassing zijn. Het is een creatief hulpmiddel om zorg te dragen voor kwaliteit en probleemoplossing. Met name het evalueren en bijstellen is een erg belangrijk onderdeel van onze kwaliteitsborging. Het cyclische karakter garandeert dat kwaliteitsverbetering voortdurend onder onze aandacht is.